Юридична

КЗпП України

Закон України про освіту

Закон України про загальну середню освіту

Закон України про відпустки

Закон України про дошкільну освіту

Закон про позашкільну освіту

Офіційни сайт Верховної Ради України www.portal.rada.gov.ua

Офіційни сайт Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua

Офіційни сайт Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua

Офіційни сайт Уповноваженого з прав людини www.ombudsman.kiev.ua

Офіційни сайт Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua

Офіційни сайт труда і соціальної політики www.mtsp.gov.ua